Върни се горе

24.08.2011 г.

Министерският съвет се запозна с отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме.

Общият размер на приходите и трансферите, заложени със Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г., е в размер на 2,5 млрд. лв. Изпълнението им е с 0,6 на сто повече. Разходната част на бюджета за 2010 г. е 2 млрд. лв.

Бюджетът на НЗОК през миналата година е актуализиран два пъти. С първата актуализация през август размерът на приходите и трансферите е увеличен с 53 млн. лева. Разходите и трансферите са увеличени с 220 млн. лв. В края на годината е извършена още една актуализация на бюджета на НЗОК, с която средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ са увеличени със 130 млн. лева. Увеличението е за сметка на намаление на излишъка по бюджета на НЗОК за 2010 г.

Отчетеното равнище на разходите за здравноосигурителни плащания в отделните направления са:

- за първична извънболнична медицинска помощ – 155,4 млн. лв.

- за специализирана извънболнична медицинска помощ – 160,4 млн. лв.

- за дентална помощ – 97,2 млн. лв.

- за медико-диагностична дейност – 61,9 млн. лв.

- за болнична медицинска помощ – 1,135 млрд. лв.

- за лекарства за домашно лечение – 366,1 млн. лв.

- други здравноосигурителни плащания – 16,1 млн. лв.

Сподели в: