Върни се горе

10.11.2010 г.

Министерският  съвет  прие Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването.

 

С новия документ от централния бюджет за 2010 г. се предоставят допълнителни финансови средства по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 5 000 000 лв. за компенсиране на разплатени задължения на дейността по асистирана репродукция на Център „Фонд за асистирана репродукция".

 

Център „Фонд за асистирана репродукция" е юридическо лице към министъра на здравеопазването със седалище гр. София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването. Фондът е специализирана структура, която чрез медицински критерии определя лицата за лечение от безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирана репродукция и по-конкретно чрез ин витро оплождане.

 

За изпълнението на дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция" са утвърдени разходи в размер на 10 072 351 лева. От тях разходите за издръжка на фонда са 72 351 лева, а за финансиране на дейността по асистирана репродукция при лица с безплодие са предвидени 10 000 000 лева.

Отчетените разходи за дейността на фонда от 01.01.2010 г. до 31.08.2010 г. са в размер на 9 452 334 лв. Неразплатените задължения към 30.09.2010 г. са в размер на 2 656 040 лева. Лечебните заведения отказват прием на жени за извършване на ин-витро процедурите в резултат на нарастваща задлъжнялост на Центъра „Фонд за асистирана репродукция" към тях. Фондът е получил предупредителни писма, с които лечебните заведения предупреждават за преустановяване на работата по ин витро процедурите, заплащани от Център „Фонд за асистирана репродукция" съвместно с Министерство на здравеопазването.

 

За изплащането на неразплатените задължения и за финансиране на ин витро процедурите до края на 2010 г. са необходими допълнително средства по бюджета на Фонда за 2010 г. минимално в размер на 5 000 000 лева.
Сподели в: