Върни се горе

15.12.2010 г.

Правителството прие промени в Наредбата за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по позитивния лекарствен списък. С тях медикаментите за редки заболявания, съпътстващата хормонална терапия при някои онкологични заболявания и поддържане на пациентите след трансплантация ще се поемат от НЗОК.

В момента тези лекарства се осигуряват от Министерството на здравеопазването. От 1 януари обаче те ще преминат към медикаментите за домашно лечение, които поема здравната каса. Промените ще гарантират по-добрия достъп на пациентите до тези лекарства, тъй като ще се опрости процедурата, по която те се покриват от държавата.

Сподели в: