Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. За представител на държавата в Надзорния съвет е определена Людмила Костова Петкова, понастоящем заместник-министър на финансите. Поста заместник-министър на финансите г-жа Петкова е заемала и в периода юни 2013 г. - август 2014 г.

Госпожа Петкова притежава голям опит в областта на бюджетната дейност - заемала е длъжностите данъчен инспектор и данъчен експерт в Главно управление „Данъчна администрация“ към Министерството на финансите, заместник-директор на дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“, директор на дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“, началник на отдел „Данъчна методология“ в Националната агенция за приходите и директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите.

Сподели в: