Върни се горе

Министерският съвет прие решение за промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на доц. д-р Любомир Бакаливанов е определен д-р Бойко Пенков.

Д-р Бойко Пенков е завършил медицина в Медицинска академия, София, през 1988 г. придобива специалност „Вътрешни болести“. През 1992 г. преминава курс по „Планиране и мениджмънт, управление на човешките ресурси, болници - цели и стратегии“ в Париж, Франция. Притежава диплома по „Здравен мениджмънт“ от Canterbury Business School, Великобритания. През 1993 г. придобива и специалност „Белодробни болести“ от МУ София. Също така има придобита специалност „Социална медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт“. В периода 1980-1981 г. д-р Пенков е работил като лекар, завеждащ спешна медицинска помощ в Ботевградската районна болница. От 1981 г. до 1992 г. е главен асистент в Научен институт за белодробни болести. Заемал е длъжността директор на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). От 2002 г. до 2009 г. е директор на Международен институт по здравеопазване и здравноосигуряване. В периода юни 2013 г. до август 2014 г. е назначен за зам.-министър на здравеопазването. Същата длъжност заема и в периода ноември 2015 г. до януари 2017 г. На 10 ноември 2017 г. е назначен за трети път на длъжността зам.-министър на здравеопазването, която заема до 2021 г.

Сподели в: