Върни се горе

15.12.2010 г.

Министерският съвет прие промени в Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. С тях се утвърждава месечното финансиране за заплати на Министерството на здравеопазването и структурите към него за 2010 г. в размер на 9.1 млн. лева.

С тези средства се изплащат месечните възнаграждения на 17 205 души в системата на здравеопазването. Това са служителите, които работят в МЗ, РИОКОЗ, РЦЗ, Държавните психиатрични болници, Домовете за деца до три години(ДМСГД), Центровете за спешна помощ, Национален център за трансфузионна хематология, Фонд за лечение на деца, Фонд за трансплантации, Фонд за асистирана репродукция, Изпълнителната агенция по трансплантации, Национален център по здравна информация, Национален център по здравни и паразитни болести, Национален център по наркомании, Национален център по опазване на общественото здраве, НЕЛК, Изпълнителна агенция „Медицински одит" и др. Най-многобройни са служителите в Центровете за спешна помощ - 7113 души, в РИОКОЗ -3333, в Държавните психиатрични болници - 1435, в ДМСГД - 2916, щатните служители в МЗ са 276. Средната работна заплата за тези структури през 2010 г. е 603 лв.

Промените се налагат заради корекциите в бюджета на МЗ, които бяха направени през тази година с постановления на МС. С тях разходите за заплатите на служителите бяха определени на 8.9 млн. лв. месечно или 106 млн. годишно, при нужни 9.1 млн. лева месечно, съответно 110 млн. лв. за годината. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. утвърдените средства за заплати и възнаграждения за МЗ бяха 116 млн. лв. Това означава, че с тази промяна ще се създаде правен механизъм за изплащане на заплатите без да се извършва корекция по бюджета.

Сподели в: