Върни се горе

27.01.2011 г.

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към напитките от плодове. С него се транспонират в българското законодателство изискванията на Директива 2009/106/ЕО от 14 август 2009 г. за изменение на Директива 2001/112/ЕО относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека.

Проектът на постановление е изготвен в изпълнение на мярка №9 по Плана за действие за 2010 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Сподели в: