Върни се горе

25.05.2011 г.

Министерският съвет прие  решение за одобряване на проект на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Руската Федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

Новото споразумение ще замени досегашната междуправителствена Спогодба от 1995 г. Промяната на договорно-правната база на двустранното сътрудничество се налага поради настъпилите промени в българското законодателство, свързани с нов начин на финансиране на здравеопазването. България и Русия ще си сътрудничат в областта на първичната и специализираната медицинска помощ, борбата със сърдечно-съдовите болести, диабета и рака, ХИВ/СПИН и туберкулоза. 

         Предвижда се двустранното Споразумение да бъде подписано по време на официалното посещение на министъра на външните работи на Република България Николай Младенов в Руската федерация в периода 1-3 юни 2011 г. 

Сподели в: