Върни се горе

27.07.2011 г.

Кабинетът прие План за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. В документа са заложени редица мерки за повишаване здравната култура на малцинствените групи и осигуряването на равен достъп до здравни услуги.

Сред предвидените дейности са извършването на имунизации и прегледи с мобилни кабинети, обучение на малцинствените групи за предпазване от нежелана или ранна бременност и полово-предавани болести, регистрирането на бременните жени при гинеколог. Ще се издирват и регистрират при общопрактикуващ лекар новородените деца.

В плана се предвижда още извършването на прегледи с мамограф за рак на гърдата и провеждането на скрийнинг за ранна хипертония и сърдечно-съдови заболявания. Редовно ще бъдат изнасяни и лекции за негативното влияние на редица рискови фактори за човешкото здраве като тютюнопушенето, алкохола и др. Също така ще бъдат предприети мерки за контрол и лечение на туберкулозата, както и за подпомагане на общопрактикуващите лекари, които са разкрили практики в региони с малцинствено население.

Сподели в: