Върни се горе

30.06.2010 г.    

 

Отчетът за изпълнението на бюджета на НЗОК е одобрен от Надзорния съвет на Касата с Решение от 9 юни 2010 г. Общият размер на приходите и трансферите, заложени със Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г., е в размер на 2 472 943 хил. лв. Към 31.12.2009 г. са събрани 2 208 197 хил. лева, което представлява 89,3 на сто изпълнение.

 

      Законът за бюджета на НЗОК за 2009 г. определя общ размер на разходите и трансферите от 2 071 182 хил. лв. За отчетната 2009 г. разходваните средства, в т. ч. трансфери, възлизат на 1 752 776 хил. лв. или 84,6 на сто от предвидените.

 

       Отчетеното равнище на разходите за здравноосигурителни плащания в отделните направления е както следва:

- за първична извънболнична медицинска помощ – 123 492 хил. лв.;

- за специализирана извънболнична медицинска помощ – 133 202 хил. лв.;

- за дентална помощ – 77 488 хил. лв.;

- за медико-диагностична дейност – 57 045 хил. лв.;

- за болнична медицинска помощ – 977 587 хил. лв.

 

Към 31.12.2009 г. е реализиран излишък в размер на 455 421 хил. лв.

Сподели в: