Върни се горе

27.01.2011 г.

Министерският съвет одобри промени в Правилника за устройството и дейността на Болница „Лозенец”. С него се приемат нивата на компетентност на отделенията и клиниките в лечебното заведение. Те бяха определени от Министерството на здравеопазването при пререгистрацията на всички болници в страната, която започна в края на миналата година. Нивата на компетентност показват доколко структурите в лечебните заведения отговарят на медицинските стандарти. От тях зависи и дейността, която могат да извършват клиниките. Най-високото ниво на компетентност, което могат да получат структурите в една болница, е трето, а най-ниското - първо.

Нивата на компетентност за болница „Лозенец” се отразяват в правилника за дейността й. Той обаче може да бъде изменян само от МС, тъй като лечебното заведение е на пряко негово подчинение. С промените болницата ще получи нива на компетентност от първо до трето. Като първо ниво е определено само спешното отделение на болницата, а с второ – отделението по неонатология и лабораторията по вирусология. Всички останали структури на лечебното заведение са с трето ниво на компетентност.

Сподели в: