Върни се горе

02.05.2012 г.
Министерският съвет прие Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода до 2015 г. Документът е продължение на действащия до 2011 г. 
През последните години се наблюдава тенденция за бавно намаляване на заболеваемостта от туберкулоза – от 39,1 на 100 000 през 2006 г. до 30,3 на 100 000 през 2010 г. Това стана възможно и благодарение на финансирането от страна на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез програмите „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на Националната програма по туберкулоза”. 
В изпълнение на националната програма и подкрепата на донора бяха постигнати значителни резултати за укрепване на здравната система и инфраструктура. Сред тях са създаването на Национален регистър на пациентите с туберкулоза с индивидуални данни от 2007 г., поетапното въвеждане на специализирана електронна информационна система за проследяване на лечението и мониторинг на пациентите с туберкулоза, стартиралото първо за България национално проучване на резистентността към противотуберкулозни лекарствени продукти, контролът върху качеството на микробиологичната дейност, координацията на дейностите по контрола на туберкулозата на регионално ниво, програмите за скрининг на заболяването и др. 
В резултат освен намаляването на заболеваемостта до 30,3 на 100 000 население, средно с 8,5% намалява и годишният брой регистрирани случаи на туберкулоза, увеличава се относителният дял на завършилите успешно лечение нови болни. Значително е увеличен обхватът на дейностите по доброволно консултиране и изследване за ХИВ сред пациентите с туберкулоза – от под 7% през 2007 г. до 67% през 2010 г. Трикратно повече са и обхванатите контактни лица на болни от туберкулоза (от 3044 през 2007 г. до 9699 през 2011 г.). 
Основната цел на новата Национална програма е да се намали разпространението на туберкулозната инфекция и да се ограничи развитието на лекарствена резистентност. Очаква се заболеваемостта от туберкулоза в България да бъде понижена от 30,3 на 100 000 души през 2010 г. до 25 на 100 000 през 2015 г., да се гарантира успешен изход от лечението при над 85% от пациентите, да се намали относителният дял на прекъсналите лечение под 3% и да се осигури диагностика и лечение за пациентите с мултирезистентна туберкулоза след приключване на безвъзмездната помощ от Глобалния фонд. 
Целевите групи в риск, към които продължават да са насочени дейностите, са лицата, лишени от свобода; лицата от ромската общност; наркозависимите; хората с алкохолна зависимост; бежанци и търсещи убежище; деца на улицата и млади хора в риск; хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

Сподели в: