Върни се горе

3.11.2010 г.

Министерският съвет прие Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.

 

С новия документ се определят условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и сгради с обособени работни места, съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начина за обозначаване на помещенията.

 

Обособени самостоятелни помещения, в които се допуска по изключение тютюнопушене, могат да се разкриват в местата за настаняване и средствата за подслон, в ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове, гари, летища и други.

 

В наредбата са дадени подробните изисквания към механичната вентилация, на база на съществуващите норми, и не се въвеждат нови по-специални изисквания. Регламентирано е наличието на светлинна сигнализация при работа на вентилацията. Подробно са описани всички надписи и знаци, които трябва да има в обектите, за информация на гражданите дали в заведението е разрешено или забранено тютюнопушенето. В наредбата се определя едномесечен преходен срок за привеждане на обектите в съответствие с новите изисквания.

Сподели в: