Върни се горе

7.12.2011 г.

Министерският съвет прие Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране.
Тя синхронизира поднормативната база с последните изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Новата наредба запазва досегашния модел на ценообразуване на медикаментите.  И занапред на регулация ще подлежат пределните цени на лекарствата с рецепта, които се намират в позитивния списък и се плащат с публични средства – болници, НЗОК, МЗ. На регулиране ще подлежат и пределните цени на лекарствата с рецепта, които се продават на свободния пазар, ако принадлежат към група (международно непатентно наименование), която е включена в позитивния списък. Цените на лекарствата без рецепта ще се регистрират, както и досега. Размерът на надценките за търговците на едро и на дребно също се запазва непроменен. С новата наредба се скъсяват сроковете за включване на нови видове медикаменти в позитивния списък от 90 на 60 дни, а за вече съществуващи от 45 на 30 дни.

Сподели в: