Върни се горе

Правителството прие Националната здравна карта на Република България. Чрез нея се определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на здравната мрежа и да се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите. Националната здравна карта е разработена въз основа на областните здравни карти, като за изготвянето й бе създадена национална комисия. За разработването на областните и Националната здравна карта са използвани показатели за осигуреност на населението с медицински специалисти и болнични ресурси, в т.ч. болнични легла по видове и медицински дейности, както и високотехнологични методи за диагностика и лечение и достъп до системата за спешна медицинска помощ.

Приложение 1
PDF файл, 1,5 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 1,9 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 1,9 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 1,4 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 5
PDF файл, 944,2 KB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 6
PDF файл, 1,5 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 7
PDF файл, 1,1 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 8
PDF файл, 1,1 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 9
PDF файл, 1,0 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 10
PDF файл, 1,0 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 11
PDF файл, 1,1 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 12
PDF файл, 1,1 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 13
PDF файл, 1,6 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 14
PDF файл, 967,6 KB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 15
PDF файл, 1,6 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 16
PDF файл, 3,1 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 17
PDF файл, 932,7 KB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 18
PDF файл, 1,2 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 19
PDF файл, 932,5 KB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 20
PDF файл, 1,2 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 21
PDF файл, 1,3 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 22
PDF файл, 1,7 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 23
PDF файл, 4,8 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 24
PDF файл, 1,6 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 25
PDF файл, 963,4 KB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 26
PDF файл, 1,3 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 27
PDF файл, 1,1 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 28
PDF файл, 956,8 KB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 29
PDF файл, 690,5 KB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 30
PDF файл, 1,1 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 31
PDF файл, 5,1 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 32 част 1
PDF файл, 3,4 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 32 част 2
PDF файл, 3,9 MB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 33
PDF файл, 232,2 KB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 34
PDF файл, 245,6 KB, качен на 24.03.2016

pdf document

Приложение 35
PDF файл, 1,3 MB, качен на 24.03.2016

pdf document
Сподели в: