Върни се горе

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на вирусни хепатити в България за периода 2021-2025 г. Националната програма съдържа мерки за провеждане на политики за превенция на всички вирусни хепатити и е съобразена с Глобалната стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на вирусните хепатити, с Плана за действие за борба с вирусните хепатити в Европейския регион на СЗО, както и с Целите за устойчиво развитие.

Приемането на Националната програма цели намаляване на заболяемостта от хронични вирусни хепатити с 45% до 2025 г. и с 90% през 2030 г., намаляване на смъртността от вирусни хепатити с 30% до 2025 г. и с 60% през 2030 г., достигане и задържане на 95% обхват с трети прием на ваксина срещу хепатит В при деца, елиминиране на вертикалния механизъм за предаване на хепатит В от майка на дете, достигане на 50% диагностицирани пациенти и над 40% лекувани от заразените с хепатит B и С до 2025 г., респективно над 90% диагностицирани и над 80% лекувани до 2030 г., трайно намаляване разпространението на вирусните хепатити в страната.

Министерският съвет прие и друго решение за одобряване на проект на втори Договор за дарение на комплекти за тест за антиген „всичко в едно" за диагностика на COVID-19 на Р България от Европейската комисия.

Задълбочаването на кризата с COVID-19, засягайки обществото и икономиката на Съюза, принуди държавите членки да приемат редица извънредни мерки. На 14 април 2020 г. беше публикуван Регламент (ЕС) 2020/521 на Съвета за активиране на спешната подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 - Emergency Support Instrument (ESI). Инструментът ESI подпомага държавите членки за справяне в борбата с коронавируса, включително чрез осигуряване ваксини за всички европейски граждани.

Инструментът ESI е използван и за осигуряването на комплекти за тест за антиген „всичко в едно" за диагностика на COVID-19. Съгласно Договора, ако Бенефициентът реши преди или след доставката на комплектите, че не се нуждае от цялото или част от количеството, трябва да информира Комисията. Всички освободени количества се преразпределят между държавите членки под координацията на Комисията.

Сподели в: