Върни се горе

Министерският съвет прие Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2. Планът описва състоянието на страната по епидемиологични показатели и прави анализ и оценка на рисковете и на наличните ресурси на здравната система. Включени са начините, чрез които да се подобрят шансовете за намаляване на пораженията от пандемията - смъртни случаи, щети за икономиката, както и възможностите на здравната система да реагира адекватно.

В зависимост от 14-дневната заболяемост на 100 хил. души население, процента положителни тестове от направените проби, заетите болнични легла и други показатели, в плана се определят цветови зони: зелена, оранжева, червена и тъмночервена. Според това в коя зона е страната ни, се предвижда поетапно въвеждане на различни противоепидемични мерки, което ще даде предвидимост както за гражданите, така и за бизнеса.

В плана са залегнали насоките за работа на спешната медицинска помощ, на болничната и на извънболничната помощ, действията за осигуряване на лекарствени продукти, а също и предвидените инвестиции в системата на здравеопазването.

Националният план за справяне с пандемията определя стратегическата рамка в здравеопазването при различни нива на заболяемост, която ще послужи на всички институции, ведомства и организации да съставят свои планове и стратегии за оптимално справяне е кризата във всеки един от определените периоди и ще позволи държавата да продължи да работи в синхрон и при следваща тежка епидемична вълна.

Сподели в: