Върни се горе

23.12.2010 г.

Министерският съвет прие Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за нуждите на Център „Фонд за лечение на деца”
. С постановлението фондът ще получи още 1.6 млн. лв. С тях ще се осигури финансирането на лечението на деца в чужбина до края на годината.

Актуализацията на бюджета на фонда се наложи заради големия брой деца, които бяха одобрени за лечение през тази година. Благодарение на нормативните промени и активната работа на Обществения съвет на фонда през тази година право на лечение получиха 256 деца. До момента за тяхното лечение са изплатени 3.9 млн.лв. и остават да се преведат още 1.6 млн. лв. За сравнение през миналата година бяха одобрени за лечение 180 деца, а през 2008 г. – 105.

Сподели в: