Върни се горе

20.04.2011 г.

Правителството предлага промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които ще доведат до съкращаване наполовина на срока за достъп на пациентите до плащаните от държавата медикаменти. Това ще стане с обединяване на Комисията по цени с Комисията по позитивен списък в една - Комисия по цени и реимбурсиране. Новата структура ще бъде на подчинение на Министерството на здравеопазването, като по този начин ще се засили контролът върху дейността й и ще се оптимизира работата.

 

В момента регистрирането на цена на медикаментите и включването им в позитивния списък, където са лекарствата, плащани от държавата, отнема поне 135 дни. С промените този срок ще стане 60 дни.

 

Проектът предвижда също фирмите за лекарствата с рецепта, които не са включени в позитивния списък и не се плащат с държавни средства, да регистрират пределни цени за продажба на дребно. Промяната ще засегне около 10 лайфстайл продукта, които са с малко потребление и заради сегашната ценова регулация могат да се оттеглят от българския пазар. Няма да има промени в цените на лекарствата с рецепта, които са в позитивния списък и се плащат от държавата или се продават свободно в аптеките.

 

С промените в закона се предлага да се прехвърли издаването на разрешение за дрогерия от Изпълнителната агенция по лекарствата към районните здравни инспекции, а на аптека – от МЗ към ИАЛ. При издаването на разрешение за аптека ще се проверява дали дипломата на фармацевта и удостоверението за членство в БФС са истински. Също така се дава право козметични продукти да се продават от нефармацевти, но само под контрола на магистър-фармацевт. Разширяват се правата и на помощник-фармацевтите. Занапред те няма да могат самостоятелно да продават само лекарства с рецепта и да консултират.

 

Увеличават се местата, в които ще се извършват клинични проучвания – това ще може да става и в медицински, дентални и медико-дентални центрове.

 

С промените се въвеждат и нови изисквания за преустановяване на маркетирането на едно лекарство в страната. Всеки производител, който реши да преустанови продажбите на медикамент от Позитивния списък, единствен като вид (INN) в страната ни, ще трябва да уведоми писмено МЗ поне две години предварително. Също така производителят ще трябва да осигури достатъчно количества за задоволяване на нуждите на страната през този период. След изтичането на двете години той ще трябва да заличи и лекарството от позитивния списък, а ако не го направи, това ще става автоматично, за да може да се осигури вносът на медикамента.

 

В проекта се предвижда и въвеждането на санкции за специалистите, които не се съобразяват с фармакотерапевтичните ръководства за медикаментите, в размер на 1000-3000 лв. До 5 хил. лв. пък ще е санкцията за фирмите, които правят дарения без да уведомят МЗ и ИАЛ.

Сподели в: