Върни се горе

23 Август 2012

Министерският съвет прие решение за осигуряване на средства за лечението на Анелия Антова. Сумата от 4516 лв., ще бъде отпусната от сметката за чужди средства BG43 BNBG 96613300148402, открита в Българска народна банка.
Анелия Антова е приета в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Свети Иван Рилски” за лечение, което попада в обхвата на дейностите, заплащани от НЗОК, но медицинските изделия за извършване на процедурата се заплащат от пациентите.
С отпуснатите от кабинета средства на жената се осигуряват всички необходими медицински изделия.
Сподели в: