Върни се горе

Министерският съвет прие проект на решение, с което одобрява участието на Република България в Допълнително споразумение № 5 към Споразумението за закупуване, последващо развитие, производство и опции за закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 за държавите членки на ЕС (SANTE/2021/03/020) между Европейската комисия и Pfizer Inc./BioNТech Manufacturing GmbH и изразява съгласие Европейската комисия да представлява Република България при сключване на споразумението.

Благодарение на последователно и прозрачно отстояваната от България позиция, договореното от Европейската комисия Допълнително споразумение № 5 към Споразумението за закупуване, последващо развитие, производство и опции за закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 за държавите членки на ЕС (SANTE/2021/03/020) създава възможност България да заявява реално необходими количества до 2026 г.

Освен това, участието на България в Допълнително споразумение № 5 към Споразумение SANТE/2021/03/020 ще доведе до значително намаляване на финансовата тежест за държавата.

Сподели в: