Върни се горе

9.02.2011 г.

Правителството прие Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения. С нея се определя размерът на сумите, които Министерството на здравеопазването ще събира от лечебните заведения за издаване на разрешения за дейност, промени в регистрацията им и акредитация.

Издаването на разрешение за дейност на болница ще струва 1066 лв. За самостоятелна оценка на медицинската дейност ще се плаща от 2013 лв. до 5731 лв. в зависимост от вида на лечебното заведение. Таксите се събират от структурите на МЗ по места – регионалните здравни инспекции.

Сподели в: