Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за одобрение създаването на „Специализирана болница за рехабилитация Света Елена 1“ ООД, гр. Варна, съгласно регламентирания нормативен ред за целта в Закона за лечебните заведения.

В представения проект на „Специализирана болница за рехабилитация Света Елена 1“ ООД се предвижда тя да бъде ситуирана в самостоятелна сграда, която е с променено предназначение на хотелска сграда в курортния комплекс „Константин и Елена“, гр. Варна. Съгласно инвестиционния план, освен материално техническата база е закупена и медицинска апаратура и оборудване. Очакваният срок за подаване на заявление за издаване на разрешение за дейност е предвиден 18 месеца след решението на Министерския съвет, взето по реда на чл. 37а от Закона за лечебните заведения.

„Специализирана болница за рехабилитация Света Елена 1“ ООД ще предоставя специализирана болнична помощ, насочена към диагностика и лечение чрез физикална терапия и комплексна рехабилитация на лица с хронични заболявания, нуждаещи се от възстановяване чрез факторите на физикалната и рехабилитационна медицина, включително пациенти със сърдечно-съдови, респираторни, храносмилателни заболявания, както и такива със заболявания на ендокринната и опорно-двигателната системи. С оглед разположението на болницата в курортен комплекс и природните ресурси се предвижда лечението както на български, така и на чуждестранни туристи. Предвижда се болницата да разполага със 150 легла, които ще се разкрият в отделение по физикална и рехабилитационна медицина с най-високо трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина“.

Съгласно комплексна оценка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, изготвена по реда на регламентираните условия в Закона за лечебните заведения, включително въз основа на информацията в утвърдената Националната здравна карта, за Област Варна е установена потребност от медицинска помощ, поради недостиг на болнични легла за медицински дейности по „Физикална и рехабилитационна медицина“.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), според което в случай на установени потребности от медицинска помощ, съответните средства за финансиране на дейността на „Специализирана болница за рехабилитация Света Елена 1“ ООД ще е възможно да се осигурят в рамките на досега съществуващите параметри, определени за РЗОК Варна.

Сподели в: