Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за одобрение създаването на „Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс“ ЕООД, гр. София, съгласно регламентирания нормативен ред за целта в Закона за лечебните заведения.

В проекта и тригодишния бизнес план на „Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс“ ЕООД, гр. София се предвижда изграждане на специално проектирана самостоятелна сграда в гр. София, като строителството, оборудването и обзавеждането се очаква да приключи през 2022 г. Болницата ще разполага със 100 легла, които ще бъдат разкрити в три отделения - отделение по физикална и рехабилитационна медицина с най-високо трето ниво на компетентност - с 60 легла, отделение за продължително лечение по вътрешни болести - с 20 легла и отделение за продължително лечение по хирургия - с 20 легла. Предвижда се болницата да бъде оборудвана с най-новите технологии в областта на рехабилитацията и продължителното лечение, като по този начин ще се постигне подобряване на достъпа на пациентите до качествено медицинско обслужване и иновативни технологии без аналог в страната.

Съгласно комплексна оценка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, изготвена по реда и при регламентираните условия в Закона за лечебните заведения, включително въз основа на информацията в утвърдената Националната здравна карта, за гр. София е установена потребност от медицинска помощ, поради недостиг на болнични легла за медицински дейности по продължително лечение и „Физикална и рехабилитационна медицина“.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от НЗОК, според което при отчитане на най-ранната година с вероятност за сключване на договор с болницата 2023 г. и планираните от болницата приходи, съответните средства за финансиране на дейността на „Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс“ ЕООД ще бъдат предвидени във финансовите планове на НЗОК за 2023 г.

Сподели в: