Върни се горе

Правителството одобри и резултатите от извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO), част „Здравеопазване", проведено на 6 март 2020 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия. В рамките на заседанието министрите обсъдиха разпространението на COVID-19 в световен план и отражението му върху здравеопазването в държавите - членки на Европейския съюз (ЕС). Министрите откроиха необходимостта от постоянна координация по отношение на предприетите мерки, както и от пропорционалност в контекста на препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

Засегнат беше и въпросът за защитата на уязвимите пациенти (възрастни хора със слаба имунна система, хронични заболявания, риск от усложнения). Изключително важно е да не се разпространяват тревожна и подвеждаща информация, и послания, които омаловажават и подкопават усилията на държавите-членки и медицинските специалисти за справяне със ситуацията. В рамките на дискусиите се обсъди настоящата и бъдеща координация в рамките на ЕС, включително активирането в режим на пълна готовност на механизма за гражданска защита. Европейската комисия беше приканена да намери решения при недостиг на лекарства и предпазни средства в условията на епидемия, така че всички държави-членки да разполагат с необходимия им ресурс.

Здравният министър Кирил Ананиев обърна внимание, че в България е създадена организация по всички звена на здравната система, мобилизирани са ключови болници и е увеличен лабораторният потенциал за изследване на проби. Като ключови действия, предприети у нас, министър Ананиев открои наличието на адекватен за ситуацията пандемичеи план и сформирания национален оперативен щаб, осигуряващ междусекторна координация и провеждането на ежедневен анализ на ситуацията. Откроени бяха и мерките, свързани с постоянното информиране на населението и предприетите превантивни действия за защита на гражданите.

Сподели в: