Върни се горе


12.01.2011 г.

Министерският съвет одобри Решение за определяне на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

С Решението се освобождава Владислав Горанов като председател на Надзорния съвет на НЗОК, както и като представител на държавата в Надзорния съвет на НЗОК. За председател на Надзорния съвет на НЗОК е определена Гергана Павлинова Павлова – Николова – заместник – министър на здравеопазването, която и към момента е представител на държавата в Надзорния съвет на НЗОК.

 

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване Надзорният съвет на НЗОК се състои от 9 членове - един представител на представителните организации за защита правата на пациентите, двама представители на представителните организации на работниците и служителите, двама представители на представителните организации на работодателите и четирима представители на държавата, един от които е изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.

Сподели в: