Върни се горе

7.12.2011 г.

Министерският съвет прие проект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия. С него се актуализират и детайлизират изискванията за търговия с медицински изделия на територията на страната. С проекта се правят промени в Закона за здравето. Според тях занапред болниците ще бъдат задължени да купуват всички медицински изделия, които използват за лечение на пациентите си и да им ги предоставят на същите цени. По този начин ще се спрат порочните практики за гаражна търговия с медицински изделия от определени фирми и продажбата им на високи цени на болните хора.

Сподели в: