Върни се горе

20.07.2011 г.

Кабинетът прие изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. С промените се оптимизира дейността в редица звена на МЗ, за да се осигури по-качествената им дейност.

За по-ефективно осъществяване на координацията на лечебните заведения за медицинско осигуряване на населението и взаимодействие с Националната система за спешни повиквания телефон 112 се увеличава щатната численост на дирекция „Медицински дейности" с 2 бройки.

Също така се увеличава числеността на Изпълнителната агенция по лекарствата с 15 бройки. Тези кадри са нужни за осъществяването на по-добър контрол над търговците на едро и дребно с лекарства.

Увеличаването на администрацията на МЗ и ИАЛ се осигурява чрез намаляване на числеността на Изпълнителната агенция по трансплантация и Националния център по заразни и паразитни болести, за сметка на свободни щатни бройки и няма да се отрази негативно на дейността на тези две структури.

Сподели в: