Върни се горе

4.05.2011 г.

Министерският съвет одобри позицията и състава на правителствена делегация на Република България в 64-та сесия на Световната здравна асамблея. Форумът ще се проведе от 16 до 24 май 2011 г., в Женева, Конфедерация Швейцария. Българската делегация се ръководи от министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов.

 

В Асамблеята участват министрите на здравеопазването от всичките 193 страни-членки на СЗО, представители на специализирани агенции и организации от системата на ООН, правителствени и неправителствени организации, официални наблюдатели.

 

Основната тема на дискусиите ще бъде фокусирана върху превенцията и контрол на незаразните болести- подготовката на страните за грипна пандемия. Очаква се на сесията да бъдат приети резолюции за прилагането на Международните здравни правила, укрепването на здравните системи, Глобалната имунизационна визия и стратегия, Проекта на стратегия на СЗО за борба с ХИВ/СПИН 2011- 2015 г., проблемите с фалшивите медицински продукти.
Специално внимание на 64-та сесия ще бъде отделено на проблемите на храненето на кърмачета и малки деца, превенцията на детския травматизъм, както и безопасността на питейната вода.

Сподели в: