Върни се горе

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за 73-тата възобновена сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе от 9 до 14 ноември във виртуален формат.

Дискусиите ще обхванат следните теми от предварителния дневния ред на Асамблеята: Първична медицинска помощ, Превенция и контрол на хроничните незаразни болести, Ликвидиране на туберкулозата, Комплексна, ориентирана към потребностите на хората офталмологична помощ, Глобална стратегия и план за действие в областта на общественото здраве, иновациите и интелектуалната собственост, Подготвеност и отговор на общественото здравеопазване, Изпълнение на Международни здравни правила (2005) и др.

Българската делегация ще гласува в съответствие с общата позиция на страните от Европейския съюз и ще отстоява българските приоритети, отразени в националните секторни политики и нормативни документи.

Сподели в: