Върни се горе

21.09.2011 г .


Министерският съвет одобри проект на изменение на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в ЮИЕ, като основа за водене на преговори.

Новият документ има за цел създаване на правно основание за разширяване на Здравната мрежа на ЮИЕ с нови членове и в тази връзка измененията в договорния документ са насочени основно към редакция и прецизиране на използваните определения със значение „държава-членка на Здравната мрежа". По този начин са регламентирани условията за присъединяване и на други държави към Меморандума. Решение за промените е взето на последната регионална среща на Здравната мрежа, проведена през м. юни 2011 г. в София, на която е била представена и одобрена кандидатурата на Държавата Израел за членство в регионалната инициатива.

В документа е отразена и актуализацията на бюджета на Секретариата на Здравната мрежа за 2011 г. Годишната вноска за България за дейността на Секретариата е в размер на 36 000 евро и е предвидена в бюджета на Министерство на здравеопазването за 2011 г.

Сподели в: