Върни се горе

1.06.2011 г.

Министерският съвет одобри позицията на България и мандата за представянето й на заседанието на формалния Съвет на Европейския съюз по здравеопазване, който ще се проведе на 6 юни в Люксембург. На него ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с психичното здраве, иновациите в сектора на медицинските изделия, детските имунизации и развитието на здравните системи.

 

Очаква се делегациите на държавите-членки да вземат решение за разработването през 2012 г. на „Съвместно действие в областта на психичното здраве и благосъстоянието”. Това е част от Програмата на ЕС в областта на общественото здраве за периода 2008-2013 г.

 

Друг акцент на заседанието ще бъде приемането на мерки за засилване на контрола на заразните болести в Европа чрез приоритетни дейности в областта на детските имунизации. Участниците ще обсъдят и възможностите за справедлив достъп до здравни услуги като се съблюдава балансът между бъдещите потребности от тях и наличните ресурси на здравните системи.

 

Представители на българската делегация ще бъдат Петър Стефанов - заместник-постоянен представител на България към ЕС, и Трифон Нешков - първи секретар и представител на Министерството на здравеопазването в Постоянното представителство на България към ЕС.
Сподели в: