Върни се горе

13.06.2012 г.


Министерският съвет направи промени в състава на Комисията по цени и реимбурсиране. Те се налагат от настъпили промени в служебните/трудовите правоотношения на част от членовете на сега действащата комисия, което затруднява нейната работа.
С решението д-р Ивелина Георгиева-Стойкова е определена за член на комисията от квотата на МЗ на мястото на д-р Чавдар Маринов. Промяна има и в състава на членовете на Комисията от квотата на НЗОК. Новите членове са маг.фарм. Николина Христова, маг.фарм. Недялка Брадичкова, д-р Румяна Колева и Александра Ангелова. Те заемат местата на досегашните представители на НЗОК маг.фарм. Калина Пенчева, Венета Белянкина, д-р Марияна Кехайова и Мария Василева.
 Комисията е създадена с промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Комисията включва петима представители на МЗ, петима представители на НЗОК и по един представител на БЛС и на БЗС. Председател на комисията е представителят на МФ.

Сподели в: