Върни се горе

19 Декември 2012 г.

    Правителството реши от 1 януари 2013 г. да бъде закрит Домът за медико-социални грижи за деца в с. Широка лъка. Закриването на социалното заведение е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както и с утвърдената Концепция за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи. 
    Към момента в дома няма деца, които да бъдат обект на институционална грижа. От всичките 15 деца, които през 2012 г. са отглеждани в него, две са реинтегрирани в семействата си, четири са настанени в приемни семейства, пет са осиновени и четири са настанени в центрове за настаняване от семеен тип. 
    Чрез закриването на дома ще се постигне замяна на институционалния тип грижа за децата с грижа в семейна или алтернативна на семейната среда – приемно семейство, роднини и близки. Това ще даде възможност и за създаване на нови интегрирани услуги за социална рехабилитация и интеграция на децата, лишени от родителски грижи.
    След закриването на дома, в част от сградите община Смолян ще разкрие Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица в неравностойно положение, финансиран като държавно делегирана дейност. Новата структура ще бъде с капацитет 40 места и 12 души персонал, част от който ще са и служители от дома в Широка лъка.

Сподели в: