Върни се горе

    Правителството реши сумата в размер на 39 000 лв. да бъде отпусната по бюджета на Министерството на здравеопазването за покриване на разходи за лечението на Виктория Кожева. Средствата ще бъдат отпуснати от сметката за чужди средства BG43 BNBG96613300148402 (от бонуси), открита в БНБ.
    Диагнозата на 43-годишната жена налага лечение с лекарствен продукт, разрешен за употреба в Европейския съюз. Той обаче няма регистрирана цена в България, съответно не се предлага на българския пазар и не се реимбурсира от НЗОК. С решението на МС се осигуряват необходимите средства за провеждане на лекарствената терапия на пациентката.

Сподели в: