Върни се горе

30 януари 2013 г.

    Министерският съвет отпусна от сметката за чужди средства BG43 BNBG 96613300148402 (с постъпленията от бонуси) 25 185,60 лв. за лечението на 59-годишния Васил Дончев. 
    Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходите за медицински изделия на приложеното му лечение по открит способ с клипсиране и ендоваскуларно лечение. Пациентът е приет в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Свети Иван Рилски” в София, където е подложен на оперативно лечение. Процедурите попадат в обхвата на дейностите, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, но до края на м. г. медицинските изделия се заплащаха от лекувания. Те се поемат от НЗОК от 2013 г.

Сподели в: