Върни се горе


18.11.2009 г.

С постановление на
Министерският съвет се оптимизира структурата на МЗ и се прецизират функциите на отделните дирекции, в съответствие с приоритетите за преструктуриране на сектора и осигуряване на качествено медицинско обслужване. 

С новия документ се
възлага на една от дирекциите от общата администрация, в която са концентрирани служители с юридическо образование, управлението на човешките ресурси и едновременно с това осъществяването на процесуално представителство на министъра и ведомството. Съчетаването на задачи с нормотворчески и с процесуален характер и предоставянето им на дирекцията с опит и организация да ги реализира, е в съответствие с целта за оптимизация на структурата на МЗ. Предложената промяна не въвежда необходимост от допълнителни бюджетни средства, тъй като се изразява единствено в прехвърляне на функции и щатни бройки от една дирекция в друга, при спазване на законовите нормативи относно видовете длъжности.

Сподели в: