Върни се горе

30.11.2011 г.

Правителството одобри проекта на двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация. С него се определят приоритетните за страната ни области в здравеопазването, по които СЗО ще предоставя експертна консултативна и техническа помощ.

 

За периода 2012-2013 г. ключовите приоритети са укрепване на здравните системи (с акцент върху първичната здравна помощ); надзор, превенция на болестите и промоция на здравето; справяне с поведенческите здравни детерминанти и рискови фактори; контролиране на хроничните незаразни болести (сърдечни болести, рак, диабет и др.); справяне с разпространението на заразните болести с особено внимание върху полиомиелит, ХИВ/СПИН, мултирезистентна туберкулоза, морбили и малария; изпълнение на международните здравни правила; осигуряване на готовност при извънредни ситуации; подкрепа на напредъка в опазването на околната среда и здравето; подкрепа на хармонизацията на здравните информационни системи.

Световната здравна организация финансира изпълнението на споразумението с 999 000 щ. долара. След подписването на документа за сътрудничество ще бъде разработен подробен програмен план, който ще отразява графика на изпълнение, необходимите дейности или услуги за постигане на очакваните резултати. Изпълнението ще започне в началото на 2012 г. Цялостната координация и управлението на програмата е отговорност на ръководителя на офиса на СЗО в България.

Сподели в: