Върни се горе

30.11.2011 г.

Правителството одобри промени в ПМС 45/2001, с което Военномедицинската академия е определена като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, и в Правилника за устройството и дейността на ВМА.

Промените са свързани с новите изисквания на Закона за лечебните заведения, според които болниците, финансирани от републиканския бюджет или НЗОК, ще получават средства само за дейността на клиники и отделения, за които е установено съответствие с утвърдените от министъра на здравеопазването медицински стандарти и здравни изисквания.

Към момента регионалните здравни инспекции са извършили проверки и са издали констативни протоколи и удостоверения за всички многопрофилни болници за активно лечение и болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинска академия и са посочили нивата на компетентност на извършваните дейности в съответствие с медицинските стандарти и здравни изисквания. Одобрената днес промяна в Правилника за устройството и дейността на ВМА отразява именно тях.

Другите изменения са свързани с привеждане в терминологично съответствие на двата нормативни акта със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Сподели в: