Върни се горе

7.12.2011 г.

Правителството определи състава на Комисията по цени и реимбурсиране.

Комисията беше създадена с промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Тя включва по петима представители на Министерството на здравеопазването и на НЗОК и по един представител на БЛС и БЗС.

Председател на комисията е представител на Министерството на финансите. Това ще бъде Росица Спасова, която е началник отдел в дирекция „Държавни разходи” на МФ. Избраните членове от квотата на МЗ са д-р Чавдар Маринов, Боряна Зидарова, Антон Господинов, Мария Ригова и Румяна Замфирова. НЗОК ще бъде представлявана от магистър фармацевт Калина Пенчева, Венета Белянкина, маг. фарм. Светослава Ханъмова, д-р Мариана Кехайова и Мария Василева. Представителят на БЛС е д-р Кирил Еленски, а на БЗЛ – д-р Николай Шарков.

С промени в Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, одобрени днес от правителството, бяха допълнени функциите на специализираната дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия” към ведомството. Дирекцията ще подпомага дейността на новосъздадената Комисия по цени и реимбурсиране, която ще се произнася по постъпилите заявления за образуване/регистриране на цени на лекарствените продукти и включването им в Позитивния списък.

Правителството прие и Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране. Тя синхронизира поднормативната база с последните изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Новата наредба запазва досегашния модел на ценообразуване на медикаментите. И занапред на регулация ще подлежат пределните цени на лекарствата с рецепта, които се намират в Позитивния списък и се плащат с публични средства – болници, НЗОК, МЗ. На регулиране ще подлежат и пределните цени на лекарствата с рецепта, които се продават на свободния пазар, ако принадлежат към група (международно непатентно наименование), която е включена в Позитивния списък. Цените на лекарствата без рецепта ще се регистрират, както и досега. Размерът на надценките за търговците на едро и на дребно също се запазва непроменен.

С Наредбата се скъсяват сроковете за включване на нови видове медикаменти в Позитивния списък от 90 на 60 дни, а за вече съществуващи – от 45 на 30 дни.
Сподели в: