Върни се горе

17.03.2010 г.  

Етичната комисия по трансплантация се състои от 9 членове и включва лекари, психолози, теолози и юристи. За неин председател е избран проф. д-р Димитър Карадимов, д.м.н. Членове на комисията са проф. д-р Владимир Овчаров, проф. д-р Цекомир Воденичаров, доц. Д-р Божидар Финков, проф. д-р Милан Миланов, доц. Д-р Емил Стоянов, Елица Брънкова, Надежда Бранковска и Христо Паунов.

Проф. Карадимов е национален консултант по анестезиология и интензивно лечение. Той е член на Специализирания научен съвет на МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и на Специализирания научен съвет по хирургия, анестезиология, урология, ортопедия при ВАК. Има над 150 български и чуждестранн публикация в областта на анестезиологията и неврореанимацията.
Съставът на комисията е избран за срок от 5 години.

 

 

 

                                             

                                              

 


Сподели в: