Върни се горе

1.12.2010 г.

Правителството прие Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Целта на документа е да се приведат в действие последните изменения и допълнения в Закона за лечебните заведения.

С Наредбата се усъвършенства досегашният ред за водене на регистри на лечебните заведения от ресорното министерство и регионалните центрове по здравеопазване. Занапред в тях ще фигурира информация за вида на лечебното заведение, нивото на компетентност, което е получило при регистрацията си, данни за броя на специалистите, обема дейности в него, наличната апаратура. В регистрите ще се включват както лечебни заведения за болнична помощ, така и за извънболнична помощ и хосписите.

Сподели в: