Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за одобряване сключването на договор за осигуряване на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir) и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Във връзка с осигуряването на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir), предназначен за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция SARS-CoV-2, Министерският съвет одобри сключването на нов договор с притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт и възложи на министъра на здравеопазването да го подпише.

Договорът ще бъде сключен за срок от 6 месеца, за минимални количества от 30 000 флакона. Със средства в размер на 38 880 000 лв. ще бъде финансово обезпечен новият договор и ще се заплатят вече доставените 18 000 флакона от лекарствения продукт - извънредна доставка, осъществена през м. август.

Сподели в: