Върни се горе


2.12.2009 г.

 
Основните теми на форума, който се проведе от 14 до 17 септември 2009 г. в Копенхаген, бяха свързани с проблемите на здравеопазването в условията на световната икономическа криза и въздействието им върху региона, стратегическото управление на сектора и политиките по отношение на работещите в него. На срещата бяха разгледани изпълнението на Международните здравни правила и  напредъкът  в постигане Целите на хилядолетието. Особено внимание бе обърнато на темата за пандемията от новия грипен вирус A (H1N1) и рисковете, които световната финансова криза би могла да има за здравните системи и здравето на хората. Според експертите е налице спешна необходимост от цялостното разбиране и оценка на преките и непреки ефекти на икономическата рецесия върху здравеопазването и функционирането на здравните системи. От първостепенна важност за здравната промоция, превенцията на болестите и рентабилните стратегии са съгласуваните действия за подобряване на социалните условия, особено за борба с безработицата и бедността. Участниците в сесията призоваха страните-членки да осигурят здравните им системи да продължават да защитават най-уязвимите групи от населението - бедни, възрастни и болни, да търсят ефективност при предоставянето на услуги на населението и да следват разумно икономическо поведение от гледна точка на инвестиции, разходи и заетост.       
Българската правителствена делегация за участие в 59-тата сесия на Европейския регионален комитет на СЗО бе ръководена от министъра  на здравеопазването д-р Божидар Нанев. В работата на сесията взеха участие представители от всичките 53 страни-членки на Европейския регион на СЗО. На нея присъстваха като наблюдатели представители на две страни-членки на Европейската икономическа комисия, на Международната организация по миграцията на ООН, на Световна банка, Съвета на Европа, Европейския център за превенция и контрол на болестите, Европейската комисия, както и представители на неправителствени организации.

 

Сподели в: