Върни се горе

Правителството прие Решение за одобряване участието на Република България в Предварително споразумение за покупка (АРА) за разработването, производството, закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за държавите-членки на ЕС, което ще се сключи между Европейската комисия и производителя на лекарства - Valneva Austria GmbH и Постановление на Министерския съвет за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването. Заявеното от Република България участие във всички споразумения за доставка на ваксини гарантира на българските граждани достъп до цялото портфолио от ваксини, договорено от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти.

Сподели в: