Върни се горе

2.06.2010 г.

 

Правителството одобри Споразумение между страните-членки на Здравната мрежа на Югоизточна Европа, относно договореностите със страната-домакин за седалището на Секретариата на Здравната мрежа на Югоизточна Европа, като основа за водене на преговори. Със същото решение се упълномощава заместник-министърът на здравеопазването да проведе преговорите и подпише Споразумението.

 

Документът регламентира улесненията, които Македония като страна-домакин, е задължена да предостави за изпълнение дейността на Секретариата, а също и неговия правен статут, за да може той да упражнява своите функции без юридически пречки. Договорът определя също така и неговия дипломатически статут, привилегиите и имунитетите, които Република Македония предоставя на Секретариата и персонала му, както и правата и задълженията на Секретариата по законодателството на страната-домакин.

 

Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) е съвместна инициатива на министерствата на здравеопазването на Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Република Молдова, Черна гора, Румъния, Република Сърбия и Република Македония, учредена през април 2001 г. в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност за ЮИЕ с цел подобряване здравето на хората в региона и реализиране на съвместни проекти, определящи общите здравни приоритети за региона.

 

Във връзка с процеса на трансформация на регионалното сътрудничество в ЮИЕ, свързан с преустановяването на дейността на Пакта за стабилност и създаването на нова структура - Съвет за регионално сътрудничество, се наложи адаптиране на дейността и организационната структура на Мрежата към новите политически реалности. Предвижда се създаване на Секретариат за административна помощ на Мрежата, чието постоянно седалище ще бъде в Скопие, Република Македония.

 

За създаването на Секретариата е необходимо сключване на Споразумение между страните-членки на Здравната мрежа на Югоизточна Европа относно договореностите със страната-домакин за седалището на Секретариата на Здравната мрежа за Югоизточна Европа. Целта е Секретариатът да започне да изпълнява своите задължения и функции чрез напълно действащото си седалище.

 

Споразумението влиза в сила от датата на получаване на петото уведомление, изпратено от страните в Министерството на външните работи на страната-домакин относно приключването на техните вътрешни правни изисквания за влизането му в сила. За да се даде възможност на Секретариата да започне да изпълнява своята дейност, договорният документ подлежи на временно прилагане от датата на подписването му до влизането му в сила.
Сподели в: