Върни се горе

26.10.2011 г.

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствено споразумение между България и Афганистан за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицината.

Документът предвижда двете страни да обменят информация и опит в превенцията и контрола на ХИВ/СПИН и туберкулоза, организацията и управлението на системата на здравеопазване. Сферите на сътрудничество включват също доболничната и болничната медицинска помощ, лекарствената политика, медицинската наука.

Сподели в: