Върни се горе

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики / бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

С проекта се предлагат вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по политики, с цел преразпределяне на утвърдения бюджет на министерството за 2021 г. Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по показатели, а допринася за доближаване на бюджета по отделните политики и програми до размери максимално близки до необходимите за изпълнението на заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството.

Сподели в: