Върни се горе

Министерският съвет одобри доклад за резултатите от редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, проведено на 7 декември в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В рамките на първата сесия делегациите обсъдиха Предложението за Регламент на Съвета за рамка от мерки за гарантиране снабдяването с кризисни мерки за медицинско противодействие при заплаха за общественото здраве на европейско равнище (Регламент, касаещ HERA).

По темата „COVID-19 - Настоящ и бъдещ отговор на пандемията“ България призова за общ подход при бустерните дози и валидността на цифровите сертификати и сподели предприетите мерки за ускоряване на ваксинацията в страната. Поради невъзможността за преодоляване на затрудненията пред споделянето на ваксините, произтичаща от поставяните двустранно допълнителни условия от производителите, България акцентира върху необходимостта Европейската комисия да обмисли механизъм за обратно изкупуване на излишните дози ваксини от държавите членки преди да пристъпи към сключване на нови договори с производителите.

В рамките на Съвета министрите приеха Заключения на Съвета относно укрепване на Европейския здравен съюз и обсъдиха предстоящото разработване на Международен пандемичен договор.

Сподели в: