Върни се горе

Правителството одобри резултатите от провели се през месец юни заседания на Съвета на ЕС в Люксембург.  Във формат „Здравеопазване“ на 22 юни заседава Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. Основен акцент беше темата за бъдещето на здравеопазването на ниво Европейски съюз. Министрите приеха единодушно „Заключения на Съвета относно здравословното хранене при децата: Здравословно бъдеще за Европа“. Обсъдено беше и законодателното предложение на Европейската комисия за оценка на здравните технологии. В точка „Други въпроси“ от дневния ред бе обявено успешното приключване на преговорите по едно от приоритетните досиета за Българското председателство - предложението за Peгламент за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 като част от пакета за ветеринарномедицинските продукти.

Сподели в: